Delta i standardisering

I Norge er det Standard Norge som koordinerer og organiserer det praktiske standardiseringsarbeidet på alle områder bortsett fra elektro (NEK) og tele (Norsk kommunikasjonsmyndighet). Dette inkluderer både nasjonale prosjekter og norsk deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Personer rundt et bord i et møte

Det er i standardiseringskomiteene innholdet i standardene bestemmes. (foto: Nicolas Tourrenc)

Som aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet har du det beste utgangspunktet for å få informasjon og å påvirke innholdet i standarder som har betydning for din virksomhet.

Hvorfor delta?

Hvorfor skal så du eller din virksomhet delta i dette arbeidet? Det er en realitet at det kreves ressurser for å delta aktivt i standardiseringsarbeid.

Deltakerne har mulighet til å være med på å påvirke rammebetingelsene, og egne løsninger kan introduseres europeisk og globalt for kanskje å bli en del av en kommende standard. De som deltar, vil skaffe seg kunnskap om tekniske løsninger på et tidlig tidspunkt. For en virksomhet kan det også være kompetanseoppbyggende å delta i internasjonalt arbeid og på den måten å skaffe seg internasjonale kontakter og bli kjent i markedet.

Representativ deltakelse

Det er viktig å få en så bred deltakelse som mulig når et standardiseringsprosjekt skal startes opp. Flest mulig ulike parter som kan ha nytte av en standard, skal kunne delta i arbeidet. Det er også viktig å få med "riktig" representasjon i arbeidet. Ekstra betydningsfullt blir det i europeiske og globale prosjekter der det kanskje er mange aktører som melder sin interesse, og det må gjøres et kvalitativt utvalg av hvem som skal delta. Da det ble startet opp arbeid for å lage en standard for bindinger til langrennsski, var det for eksempel viktig at Norge var representert i arbeidet fordi vi er en ledende nasjon på området. En del prosjekter har oppnådd begrenset suksess og oppslutning, fordi sentrale aktører som har den nødvendige ekspertisen og kompetansen på området, av ulike grunner ikke har deltatt i arbeidet.

Deltakelse i standardiseringsarbeid må i utgangspunktet dekkes av den enkelte deltaker, dvs. den bedriften eller organisasjonen vedkommende deltar på vegne av.

Last updated: 2021-05-25