Møt komitemedlemmer

Standarder utvikles av bredt sammensatte komiteer. Over 3000 mennesker er engasjert i Standard Norges komiteer. Her møter du noen av dem.

 

Les også:

Internasjonal standardisering gir godt rykte

Stig A. Schibbye er daglig leder og eier av Reflexconsult AS, og er en aktiv deltaker i de internasjonale standardiseringskomiteene for personlig verneutstyr. Les om hvordan Reflexconsult bruker dette engasjementet aktivt i sin markedsføring.

Ung i standardiseringen

Høsten 2019 deltok mastergradsstudenten Caroline Herlofson på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. Hun representerer miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, der hun er koordinator for det handelspolitiske utvalget. Les mer om den første ungdomsrepresentanten i en standardiseringskomite

– De fremste fagfolkene deltar i standardisering

Grunnene til at Equinor deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid er mange og gode, og arbeidet gir nødvendige resultater. Les mer om hvordan Equinor deltar for å påvirke og dekke egne forretningsmessige behov

Last updated: 2022-06-10