Møt komitemedlemmer

Standarder utvikles av bredt sammensatte komiteer. Over 4000 mennesker er engasjert i Standard Norges komiteer. Her møter du noen av dem.

 

Les også:

Internasjonal standardisering gir godt rykte

Stig A. Schibbye er daglig leder og eier av Reflexconsult AS, og er en aktiv deltaker i de internasjonale standardiseringskomiteene for personlig verneutstyr. Les om hvordan Reflexconsult bruker dette engasjementet aktivt i sin markedsføring.

Ung i standardiseringen

Høsten 2019 deltok mastergradsstudenten Caroline Herlofson på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. Hun representerer miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, der hun er koordinator for det handelspolitiske utvalget. Les mer om den første ungdomsrepresentanten i en standardiseringskomite

– De fremste fagfolkene deltar i standardisering

Grunnene til at Equinor deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid er mange og gode, og arbeidet gir nødvendige resultater. Les mer om hvordan Equinor deltar for å påvirke og dekke egne forretningsmessige behov

Standardisering

En standard er en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjøres, og standardisering er prosessen fra idé til ferdig utviklet standard.

Les om standardisering

Delta i standardisering

Er du interessert i å påvirke standardene du og din virksomhet bruker?

Les om standardiseringskomiteer

Last updated: 2022-09-19