Bilde fra smelteverk

Hydro Høyanger Metallverk: Ledelsen må vise engasjement

Suksessfaktoren for å lykkes med standardisering er sterk interesse fra ledelsen. – Innføring av standarden ISO 50001 ga meg stor motivasjon for å lykkes med energireduksjon, sier fabrikksjef Wenche Eldegard ved Hydro Høyanger Metallverk.

– Ledelsen må hele tiden etterspørre resultater og diskutere standardene med de ansatte. Å følge standarden må være en del av den daglige virksomheten. Selv har jeg lært svært mye av sertifiseringen. Nå ser jeg et nytt potensial for energireduksjon. Det handler om å være opptatt av både miljø og økonomi. Dette er spennende, sier fabrikksjefen.

Sparer miljø og millioner

Den internasjonale standarden ISO 50001 for energiledelse angir krav til etablering, iverksetting, vedlikehold og forbedring av energiledelsessystemet. I Norge heter standarden NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning. Hydro Høyanger Metallverk ble sertifisert i januar 2013, som den andre av Hydro-fabrikkene i Norge. Ved utgangen av 2013 ble de to resterende fabrikkene også sertifisert etter samme standard.

– Vi sparer mange millioner kroner, noe som er veldig positivt for Hydro. Men det aller viktigste er likevel at vi sparer miljøet, mener Eldegard.

– De ansatte har vært svært positive og bevisste i jobben med energireduksjon. Vi har lært mye.

Fabrikken har målt sitt CO2 fotavtrykk i mange år. Etter sertifiseringen er de ansatte enda mer opptatt av systematisk reduksjon. Forbruk av CO2 ligger nå på 1,5 CO2 per tonn aluminium.

– Det er svært bra, og så er det morsomt at fotavtrykket kan måles konkret, sier Eldegard.

Systematisk og målrettet

Den store endringen etter sertifiseringen er at arbeidet med energireduksjon er satt i system og at virksomheten satte seg store mål. Ledelsen prioriterte å bruke tid på å jobbe med forståelsen i organisasjonen.

– Hver enkelt må se potensialet for at implementeringen skal bli vellykket. Alle enhetene hadde en prosjektgruppe. Den skulle finne alle tiltak, men prioritere tiltakene som var enkle å gjennomføre, kostet lite og ikke krevde store investeringer. De ansatte fikk opplæring i å måle energiforbruket i detalj.

– Vi satte oss tøffe mål, og er opptatt av å følge opp resultatet månedlig i forhold til måltallet, sier fabrikksjefen.

Fra 2011 til 2015 skal forbruket av strøm og trykkluft reduseres med ti prosent. Produksjon av elektrisitet til å drive fabrikken, og forbruket av gass og diesel skal reduseres med fem prosent. Fabrikken gjenvinner energi fra ovnene til å forvarme kaldt metall. Hydro Høyanger Metallverk har riktig nok jobbet med energibesparelse i mange år. Forskjellen er at de ansatte nå jobber mer systematisk og målrettet. De må være bevisste på hva i produksjonsprosessen som påvirker miljøet. Avvik rapporteres automatisk, forbedringer gjøres kontinuerlig, og internrevisjoner følges opp på ledernivå. Tiltakenes rekkefølge er viktig.

– De ansatte er ivrige, positive og bevisste i arbeidet med energireduksjon. Det er en styrke at Hydro har lang tradisjon når det gjelder å jobbe med systemer, kultur og bevisstgjøring. Jeg møtte ingen motstand i arbeidet med sertifiseringen, bare positiv støtte, sier Wenche Eldegard.

Hydro Høyanger Metallverk er i tillegg til ISO 50001 også sertifisert etter

  • NS-EN ISO 14001 (miljø): For metallverket betyr det at avfall gjenvinnes og selges som produkt framfor å måtte betale for deponering.
  • NS-EN ISO 9001 (kvalitet): For metallverket betyr det at et overordnet mål for kvalitet brytes ned i ti delmål i hver avdeling og hvert team. Null feil-filosofi fører til presisjon i alle ledd.
  • SN-BS OHSAS 18001 (helse og trygghet): Norsk Hydro har lenge hatt et godt HMS-system. En resertifisering har betydd nye tilpasninger, målinger og forbedringer. Eksternrevisjon utføres av DNV GL AS.

 

Les mer

 

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Hydro Høyanger

Fakta

Hydro Høyanger Metallverk har 156 ansatte. Produksjonen er på 64 000 tonn primæraluminium og 117 000 tonn støperiprodukter årlig. Hydros anlegg i Høyanger startet opp i 1917. Da var dette et av de første produksjonsstedene for primæraluminium, eller flytende aluminium, i Norge.

strek
Wenche Eldegard
  

Wenche Eldegard

Last updated: 2021-10-06