Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Som et tiltak for bedre informasjon til markedet vil Standard Norge fra og med 2014 kvartalsvis publisere en statusoversikt på nett over utvikling av Norsk Standard (NS).

Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg. Vi skiller på om standarden er under utvikling i komité, på nasjonal høring eller ferdig publisert. I de tilfellene der standarden bygger på en internasjonal eller et annet lands nasjonale standard er dette angitt i oversikten.

For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder.

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per mars 2017:

( * Tidspunkt for oppstart av prosjektet, ** Frist for å avgi høringskommentarer)

Prosjekt forslag

Under
arbeid *

Offentlig høring **

Kontaktperson

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

2013 Q1

 

Vivian Meløysund

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider del 2

2014 Q1

 

Tom Erik Larsen

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del C: Forberedende ytelser

2014 Q2

 

Tom Erik Larsen

NS 3720 Klimagassberegninger for bygg

2014 Q2

 

Jens O. Gran

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk 

2014 Q3

 

Bjørn Brunstad

NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Krav til bussutforming 

2014 Q3

2017-02-01

Rudolph Brynn

NS 11032 Universell utforming - Persontransport – Passasjerrettigheter

2014 Q3

2017-02-01

Rudolph Brynn

NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester på transportområdet

2014 Q3

2017-02-01

Rudolph Brynn

NS 11034 Universell utforming - Likeverdig tilgang til finanstjenester

2014 Q3

 

Rudolph Brynn

NS 11035 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel

2014 Q3

 

Rudolph Brynn

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

2014 Q3

 

Rudolph Brynn

NS 9600-1 Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk Del 1

2014 Q4

 

Ulla Gjerdrum

NS 3926-2 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, Del 2

2014 Q4

 

Ulla Gjerdrum

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

2015 Q1

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 11001 delene 1 og 2 Universell utforming av byggverk (Revisjon)

2015 Q1

 

Lars Aasness

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

2015 Q1

 

Hilde Marie Larmerud

NS 11050 Effektivisering av persontransport - Nasjonale krav til busser

2015 Q1

2017-05-01

Lars Erik Jensen

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

2015 Q1

 

Merete H. Murvold

NS 9610 Fallsikring og redning

2015 Q1

 

Jens O. Gran

NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

2015 Q1

2016-10-16

Rolf Duus

NS 8420 Samspillkontrakter

2015 Q2

 

Hilde Marie Larmerud

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg

2015 Q2

 

Hilde Marie Larmerud

NA til NS-EN 12620 Tilslag til betong (Nasjonalt Anvendelsesdokument)

2015 Q2

2016-12-12

Merete H. Murvold

NS 3420-W: Installasjoner for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 3420-X: Utstyr for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen - Del 2 Kostnadsfordeling

2015 Q3

2017-02-20

Dag Hamre

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2015 Q3

 

Jens O. Gran

NS 8141-1:2012+A1:2013, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, samt veiledning (Revisjon)

2015 Q4

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 8176:2005, Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker (Revisjon)

2015 Q4

 

Iiris Turunen-Rindel

NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet (Revisjon)

2015 Q4

 

Hege Thorkildsen

NS 3360 Helsevesen - Unisex pasientslåbrok

2016 Q1

2017-04-27

Hilde Aarefjord

NS 3365 Helsevesen - Unisex pasienttruser i strikket metervare

2016 Q1

2017-04-27

Hilde Aarefjord

NS 3808 Regler for forbedring av sikkerheten på eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016 Q1

 

Knut Løe

NS 4400 Planteskolevarer - Generelle regler for sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4401 Planteskolevarer - Vegetativt formerte roseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4403 Planteskolevarer - Frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4404 Planteskolevarer - Busker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4405 Planteskolevarer - Stauder - Kvalitet og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4406 Planteskolevarer - Slyngplanter og klatreplanter - Kvalitet, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4407 Planteskolevarer - Bringebærplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4408 Planteskolevarer - Bærbusker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4409 Planteskolevarer - Jordbærplanter - Kvalitet, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4410 Planteskolevarer - Hekkplanter og masseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4411 Planteskolevarer - Planter til viderekultur - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4412 Planteskolevarer - Grunnstammer for frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 4413 Planteskolevarer - Barplanter (koniferer) - Kvalitet, sortering og merking

2016 Q2

 

Hanne Wells

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Veiledning

2016 Q2

 

Merete Fadler

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016 Q2

 

Knut Løe

NS 3420-2 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 2: Struktur og stikkord (2016)

2016 Q3

 

Merete Fadler

NS 3420-0 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 0: Orientering (2016)

2016 Q3

 

Merete Fadler

NS 3912 Brannskallsikring

2016 Q3

 

Ulla Gjerdrum

NS 6422 Arbeidsplassutforming - Prosessbeskrivelse

2016 Q3

 

Bjørn Brunstad

prNS 11201 Ledelsessystemer for mangfold 

2016 Q3

 

Håvard Hjulstad

NS 9434 Overvåking av miljøgifter ved bruk av blåskjell

2016 Q3

 

Rolf Duus

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (Revisjon)

2016 Q4

 

Hege Thorkildsen

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

2016 Q4

 

Merete H. Murvold

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017 Q1

 

Dag Hamre

 

Last updated: 2017-03-15