Tilbaketrukne standarder

Denne oversikten viser en oversikt over alle standarder (og tilsvarende utgivelser) som Standard Norge har strukket tilbake. Den omfatter både nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Det legges ut en rapport i pdf per måned.

Oversikten viser

  • Nasjonal tilbaketrekkings (per hvilken dato standarden eller publikasjonen er trukket tilbake i Norge)
  • Type (hva slags type dokument det er. I tillegg til "standard" er det oppgitt om det er en publikasjon som f.eks. kan være en Teknisk Spesifikasjon, Workshopavtale, eller Norsk Spesifikasjon.)
  • Referansen (angir nummeret på standarden eller publikasjonen)
  • Språk (vanligvis vil det stå en for engelsk eller no for norsk)
  • Tittel på norsk
  • Tittel på engelsk
  • Komité (viser hvilken norsk standardiseringskomité som har ansvaret)
  • Erstattet av (viser om standarden eller publikasjonen har blitt erstattet av en ny standard eller publikasjon)
  • ICS-koder (viser i hvor standarden eller publikasjonen er klassifisert)

Ved søk i nettbutikken er det først gjeldende versjon av standarden eller publikasjonen som kommer i treffresultatet, men også tilbaketrukne versjoner er tilgjengelige. Sett et merke i boksen for "innkluder tilbaketrukne standarder" og de vil også dukke opp i lista.

Oversikter over tilbaketrukne standarder og publikasjoner

Last updated: 2021-12-06