FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
             
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8
             
Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
             
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16
             
           
Mål 17

FN-sambandets nettsider kan du lese mer om de enkelte bærkraftsmålene med delmål.

Last updated: 2019-06-19