Mål 16: Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 16: Fred og rettferdighet

Effektive, ansvarlige og inkluderende samfunn og institusjoner forutsetter god styring på alle nivåer, fra småbedrifter til multinasjonale selskaper og offentlige myndigheter.

Et styresystem er det systemet en organisasjon bruker for å lede, kontrollere og ansvarliggjøre, slik at den kan nå de langsiktige målene sine. ISOs tekniske komité ISO/TC 309, Styring av organisasjoner ble opprettet for å konsolidere god praksis for effektiv styring og dekker et bredt spekter av aspekter, fra ledelse, kontroll og ansvarlighet til samsvar, korrupsjon og varsling. Den mest kjente standarden deres NS-ISO 37001 Antikorrupsjon bidrar til rettferdighet og sterke institusjoner gjennom økt åpenhet og ansvarlighet. Blant komiteens øvrige standarder er ISO 19600 og ISO 37000, Veiledning om styring av organisasjoner (under utarbeidelse), som oppmuntrer til god ledelse og kontroll i organisasjoner av alle slag og størrelsesordener.

For å bidra til økt samfunnssikkerhet finnes tre nasjonale standarder som omhandler beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Dette er NS 5830 (terminologi), NS 5831 (risikostyring) og NS 5832 (risikoanalyse). 

Relevante fagområder

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

SAGA-leder Malin Rygg: – Universell utforming øker alles produktivitet

Dame foran en PC

Last updated: 2021-11-30

NS 5830:2012

Standard

NOK 450,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5831:2014

Standard

NOK 450,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

LanguageNorskEdition: 1 (2014-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5832:2014

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

LanguageNorskEdition: 1 (2014-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 852,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 37301:2021

Standard

NOK 2 562,00 (excl. VAT)

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-04-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav (ISO 22301:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 22395:2018

Standard

NOK 993,00 (excl. VAT)

Security and resilience — Community resilience — Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens — Ledelsessystemer for forretningskontinuitet — Veiledning om bruk av ISO 22301 (ISO 22313:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-02 (2020-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access