Medlemskap

Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Medlemmene våre representerer et bredt spekter av interessegrupper fra blant annet næringslivet, interesseorganisasjoner og myndighetsorganer.

Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene og kan foreslå medlemmer til styret. Her har man direkte innflytelse på utviklingen av Standard Norges policy og strategi.

For organisasjoner og etater som anvender standarder i spesielt stor grad, kan det også være aktuelt å inngå en samarbeidsavtale med Standard Norge. Dette krever at man er medlem i Standard Norge.

Mulige medlemmer:

 • bedrifter (registrert i Enhetsregisteret)
 • nærings- og interesseorganisasjoner
 • offentlige organer/etater
 • private institusjoner
 • ideelle organisasjoner

Hva vil det si å være medlem i Standard Norge?

Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene og rett til å foreslå medlemmer til styret. Medlemskap i Standard Norge gir:

 • 15 % rabatt på enkeltkjøp av Norsk Standard
 • 15 % rabatt på kurs
 • Tilbud om kostnadsfri opplæring i standardisering internt i egen virksomhet
 • Mulighet til å påvirke Standard Norges strategi
 • Mulighet for synliggjøring gjennom informasjonsmateriell produsert av Standard Norge (suksesshistorier, pressemeldinger etc.)
 • Synliggjøring med logo på Standard Norges nettsider og mulighet til å bruke merket "Medlem i Standard Norge" på egne nettsider (ta kontakt på info@standard.no for å få merket)

Om du ønsker å inngå medlemskap i Standard Norge, ta kontakt med Mette Wiken

Mer informasjon?

Spørsmål vedrørende medlemskap og/eller kontingent kan rettes til kommunikasjonssjef Marit Sæter, telefon: 970 27 956, eller lederassistent Mette Wiken, telefon: 906 68 342.

Last updated: 2021-05-25