Sektorstyre BAE

Sektorstyre BAE består per september 2020 av

 • Øivind Rooth, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (leder)
 • Kari Sandberg, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (nestleder)
 • Tore Strandskog, NELFO
 • Christine Molland Karlsen, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Ketil Krogstad, Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)
 • Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge
 • Terje F. Rønning, Heidelberg Cement Norway AS/Byggevareindustrien
 • Anne Cathrine Jacobsen, Digitaliseringsdirektoratet 
 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen
 • Kjetil Vee Moen, Virke Bygg & Anlegg
 • Jørgen Leegaard, BNL
 • Svein Håkon Harv, NBEF/Statsbygg
 • Vikas Thakur, NTNU
 • Britt Galaasen Brevik, Standard Norge

Last updated: 2022-01-05