Komlokk

Historien vår

Vi er omgitt av standarder – hele tiden. Det er de som gjør at vårt kompliserte samfunn fungerer.

Standarder er som usynlige bærebjelker som holder samfunnet oppe og livet i gang.

De er der, men du ser dem ikke.

Standarder definerer hva som skal til for at elementer i en næringskjede eller i en produktkjede kan fungere sammen. Like standarder får kompliserte systemer til å snakke sammen. Standarder gjør det enklere å tenke nytt og er grunnlaget for bærekraftig innovasjon. Uten standarder kan ikke gode ideer få praktisk nytte. Det er standarder som gjør at skruen passer i mutteren, nøkkelen i låsen, arket  i skriveren og konvolutten, og at komfyren har samme høyde som resten av kjøkkeninnredningen.

Det er standarder som har gjort det mulig å binde hele verden sammen på verdensveven. Det er tusenvis av standarder som ligger bak når du sender en e-post – og gjør at den kommer fram. Verden over.

På en vanlig dag er hver og en av oss i kontakt med et utall standarder – som sørger for at hverdagslivet, organisasjonslivet, næringslivet, ja hele samfunnet, går rundt. Hvert år kommer 1 200 nye standarder. De gjør livet vårt enklere og tryggere.

De er der, men du ser dem ikke.

Mer om Standard Norge

Mer om standardisering

Last updated: 2019-02-27