Besøkende på stand

Student

Vi ønsker å ivareta et godt samarbeid med universiteter og høyskoler. Er du student og trenger tilgang til standarder kan vi tilby deg et studentabonnement til en gunstig pris. Du får da lesetilgang til over 50 000 standarder og gunstige rabatter på utskrifter.

Flere av medarbeiderne våre bidrar med forelesninger og kurs for studenter og undervisningspersonell. Vi besøker også videregående skoler der vi holder presentasjoner om standarder og standardisering.

I tillegg har vi et tett samarbeid med universiteter og høyskoler gjennom arbeid i komiteene våre.

Standard Norge er medlem av Næringslivsringen ved NTNU, studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk og deltar på Bygg- og miljødagen i Trondheim. I tillegg deltar vi blant annet på karrieredagen ved NMBU på Ås og karrieredagen ved NTNU, Gjøvik. Vi holder også bedriftspresentasjoner for studenter.

Forelesninger, foredrag og kurs

Ønsker du at Standard Norge skal bidra med forelesning, foredrag, bedriftspresentasjon eller kurs på din (høg)skole eller ditt universitet, kan du ta kontakt med vår kommunikasjonsdirektør Marit Sæter.

Marit er blant annet representant for Standard Norge i Næringslivsringen ved NTNU. Vi holder innlegg om de fleste standarder og gjennomfører gjerne kurs i standardisering.

Standard sommerjobb

Aurora Skarbøvig
Aurora jobbet i Standard Norge sommeren 2019.

En sommerjobb i Standard Norge gir deg en god anledning til å bli kjent med betydningen standarder har for utvikling av både næringslivet og samfunnet. Søknadsfrist er 1. april.

Caroline Herlofson

 

    

Hun er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité

Høsten 2019 deltok mastergradsstudenten Caroline Herlofson på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi.

Les om Carolines erfaringer med å delta i et standardiseringsprosjekt.

Stine Mathisen

 

   

– Standarder ga tyngde til masteroppgaven min

Stine Mathisen tar en master ved NTNU. Standarder har blitt en sentral ingrediens i masteroppgaven hennes, som omhandler ekstern og intern kommunikasjon med fokus på miljøperspektiv.

Les Stines erfaringer med å bruke standarder som en viktig del av masteroppgaven.

Oversiktsbilde fra et sprengningsområde

Involverer skoleelever i arbeidet med ny Norsk Standard for vibrasjoner

Det pågår det et arbeid med å videreutvikle en norsk vibrasjonsstandard, og som et ledd i arbeidet har Solør videregående skole, avdeling Våler, i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Multiconsult, utført grundig dokumenterte sprengningsarbeider.

Les hele historien om hvordan skoleelevene deltar i arbeidet fram mot en standard for vibrasjoner.

Last updated: 2021-08-30