NS-EN 16510-1:2018

NOK 1 510,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ildsteder i boliger fyrt med fastbrensel - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder
English title: Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2018-11-01)
Supersedes: NS-EN 12809:2001 Alert Withdrawn
NS-EN 12815:2001 Alert Withdrawn
NS-EN 13229:2001 Alert Withdrawn
NS-EN 13240:2001 Alert Withdrawn
Number of pages: 156
Price:

NOK 1 510,00 (excl. VAT)
NOK 1 887,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 97.100
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 97
NS ICS 97.040
NS ICS 97.040.20
NS ICS 97.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 083
Adopted: 2018-11-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.140.10 - Sentralvarmeanlegg
97.040.20 - Komfyrer, arbeidsbord, ovner og lignende utstyr
97.100.30 - Varmeapparater med fast brensel