NS-EN ISO 16283-3:2016

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger (ISO 16283-3:2016)
English title: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Façade sound insulation (ISO 16283-3:2016)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-05-01)
Supersedes: NS-EN ISO 140-5:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 140-14:2004 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.10
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Scope: Denne delen av NS-EN ISO 16283 angir prosedyrer for bestemmelse av luftlydisolasjon av bygningsdeler i yttervegg (elementmetoder) og hele yttervegger (globale metoder) ved hjelp av lydtrykkmålinger. Disse prosedyrene er ment for rom med volum fra 10 m3 til 250 m3 i frekvensområdet fra 50 Hz til 5000 Hz. Måleresultatene kan brukes til å kvantifisere, vurdere og sammenligne luftlydisolasjon i umøblerte eller møblerte rom der lydfeltet kan være tilnærmet diffust. Den målte luftlydisolasjonen er frekvensavhengig og kan konverteres til en ett-tallsverdi for å beskrive den akustiske ytelsen ved bruk av vurderingsprosedyrer i NS-EN ISO 717-1. Metodene for bygningsdeler brukes for å bestemme lydreduksjonstallet for en bygningsdel, for eksempel et vindu. I den mest nøyaktige metoden for bygningsdeler brukes en høyttaler som lydkilde. I andre mindre nøyaktige metoder for bygningsdeler brukes tilgjengelig trafikkstøy. De globale metodene derimot brukes for å bestemme utendørs/innendørs lydtrykknivådifferanse under faktiske trafikkforhold. I de mest nøyaktige globale metodene brukes faktiske trafikkforhold som lydkilde. En høyttaler kan brukes som en kunstig lydkilde når lydtrykknivået fra trafikken inne i rommet ikke er tilstrekkelig høyt. Tabell 1 gir en oversikt over metodene. Høyttalermetoden for bygningsdeler gir et feltmålt lydreduksjonstall som under bestemte forhold kan sammenlignes med lydreduksjonstallet som måles i laboratorier i samsvar med NS-EN ISO 10140. Denne metoden foretrekkes når formålet med målingen er å vurdere yteevnen til en bestemt bygningsdel i forhold til dens yteevne i laboratoriet. Veitrafikkmetoden for bygningsdeler brukes til samme formål som høyttalermetoden for bygningsdeler. Den er spesielt nyttig når høyttalermetoden av forskjellige praktiske årsaker ikke kan brukes. Disse to metodene vil ofte gi litt ulike resultater. Veitrafikkmetoden har en tendens til å resultere i lavere verdier av lydreduksjonstallet enn høyttalermetoden. I tillegg D er veitrafikkmetoden supplert med den tilsvarende flytrafikkmetoden og jernbanetrafikkmetoden. Den globale veitrafikkmetoden gir den reelle lydreduksjonen av en yttervegg på et gitt sted ved et målepunkt 2 m foran fasaden. Denne metoden foretrekkes når formålet med målingen er å bestemme yteevnen til en hel yttervegg, inklusive flanketransmisjon, i et bestemt målepunkt nær veier. Resultatet kan ikke sammenliknes med resultatet fra laboratoriemålinger. Den globale høyttalermetoden gir ytterveggens lydreduksjon ved et målepunkt som er 2 m foran fasaden. Denne metoden er spesielt nyttig når, av praktiske årsaker, den reelle kilden ikke kan brukes. Resultatet kan imidlertid ikke sammenliknes med resultatet fra laboratoriemålinger.
Committee: SN/K 001
Adopted: 2016-05-01
ICS: 91.060.10 - Vegger. Skillevegger. Fasader
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk