NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
English title: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-01-01)
Supersedes: NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 348
Adopted: 2019-01-01
ICS: 911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt