NS-EN ISO 50001:2018

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)
English title: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-09-01)
Supersedes: NS-EN ISO 50001:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 27
Product information: Formålet med dette dokumentet er å gjøre det mulig for organisasjoner å etablere systemer og prosesser som er nødvendige for å kontinuerlig forbedre energiytelse, inklusive energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk. Dette dokumentet angir krav til energiledelsessystemer (EnMS) for en organisasjon. Vellykket iverksetting av et EnMS understøtter en kultur for forbedring av energiytelse som forutsetter at alle nivåene i en organisasjon forplikter seg, særlig den øverste ledelsen. I mange tilfeller innebærer dette endringer av kulturen i en organisasjon. Dette dokumentet gjelder for de aktivitetene som organisasjonen har ansvaret for. Anvendelsen av dokumentet kan skreddersys etter spesifikke krav i organisasjonen, inklusive systemenes kompleksitet, grad av dokumentert informasjon og tilgjengelige ressurser. Dette dokumentet gjelder ikke sluttbrukeres anvendelse av produkter utenfor omfanget av og systemgrensene for EnMS. Det gjelder heller ikke for design av produkter utenfor anlegg, utstyr, systemer eller prosesser som bruker energi. Dette dokumentet gjelder for design og anskaffelse av anlegg, utstyr, systemer eller prosesser som bruker energi, innenfor omfanget av og systemgrensene for et EnMS. Utvikling og iverksetting av et EnMS omfatter en energipolicy, mål, energidelmål og handlingsplaner knyttet til organisasjonens energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk samtidig som gjeldende juridiske krav og andre krav oppfylles. Et EnMS gjør det mulig for en organisasjon å fastsette og nå sine mål og energidelmål, treffe nødvendige tiltak for å forbedre sin energiytelse og vise at systemet er i samsvar med kravene i dette dokumentet.

En oppsummering av hva som er endret eller nytt i denne utgaven: Ny felles overordnet struktur (HLS). Fokus på risikostyring (trusler og muligheter). Økt ansvar på toppleder (ledelsens representant utgår). Livssyklusperspektiv – vugge til grav. Kompetanse og kommunikasjon enda viktigere. Økt fleksibilitet mht. dokumentasjon, ikke spesifikt krav om prosedyre, register og håndbok.

Vi tilbyr også rådgiving i bruk og implementering av ISO 50001.
Adopted: 2018-09-01
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
27.015 - Energieffektivitet. Energisparing generelt