NS-ISO 20400:2017

NOK 3 368,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bærekraftige innkjøp - Veiledning
English title: Sustainable procurement - Guidance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-05-01)
Number of pages: 64
Price:

NOK 3 368,00 (excl. VAT)
NOK 4 210,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.20
NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.10
NS ICS 13
Product information: Dette dokumentet gir organisasjoner, uansett aktivitet eller størrelse, veiledning i å integrere bærekraft i innkjøp, slik det er beskrevet i NS-ISO 26000. Det er beregnet på interessenter som er involvert i, eller påvirket av, beslutninger om og prosesser for innkjøp.
Committee: SN/K 552
Adopted: 2017-05-01
ICS: 03.100.10 - Innkjøp. Anskaffelse. Lagerstyring
13.020.20 - Miljøøkonomi