NS 3935:2019

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
English title: Integrated technical building installations (ITB) - Designing, implementation and commissioning
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-04-01)
Supersedes: NS 3935:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Standardsamling Riktig med en gang
Product information: NS 3935 fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

Standarden etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av ITB. Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget.
Scope: Denne standarden fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.
Committee: SN/K 025
Adopted: 2019-04-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt
930 - Riktig med en gang