NORSOK Z-015 N:2019

Standard
NOK 1 245,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Midlertidig utstyr
English title: Temporary equipment.
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5 (2019-10-24)
Supersedes: NORSOK Z-015 N:2012 Alert Withdrawn
Number of pages: 84
Price:

NOK 1 245,00 (excl. VAT)
NOK 1 556,25 (with VAT)

Included in: NORSOK komplett
Product information:

Denne standarden spesifiserer krav til midlertidig utstyr som skal brukes av operatører og deres leverandører eller andre eksterne samarbeidspartnere involvert i offshore olje- og gassaktiviteter, inkludert design, utvikling, produksjon, lagring, distribusjon og annen aktivitet relatert til midlertidig utstyr.

De viktigste endringene i denne utgaven er:

  • Avsnitt 5.4.10 "Mekanisk" er lagt til
  • Noen krav er tilpasset kravene i DNV GL 2.7-2.
  • Vedlegg J - "Liste over alt Ex-godkjent utstyr på enheten" er en ny dokument liste
  • Vedlegg K "Merking av bemannet modul" er lagt til.
  • Alle krav / retningslinjer for bruk av det midlertidige utstyret ombord på enheten er beskrevet som "Merknader - Retningslinjer for bruk om bord".

Det antas at operatørene har rutiner og arbeidsprosesser som også inkluderer bruk av midlertidig utstyr i sitt styringssystem. Det er disse arbeidsprosessene som styrer virksomheten, og disse merknadene kan da tas i betraktning i disse arbeidsprosessene.

Samsvarserklæring for fri bruk kan lastes ned her (Word-fil, norsk versjon).

Additional requirements:

Lenkene er kopiert fra 2012-utgaven. Vennligst påse at det benyttes korrekte additional rqguirements til den utgaven av standaden din virksomhet bruker.

Shell, OkeaAkerBP, ConocoPhillips, Point Resources, Neptune Energy Norge AS, Odfjell Drilling, Seadrill, Equinor, Talisman-Energy Norge AS, Wintershall Dea Norge AS, Vår EnergiLundin Norway AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Transocean

Committee: SN/K 114/EG Z TE
Adopted: 2019-10-24
ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt
913.18 - NORSOK del Z