NS 3420-BQ:2019

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BQ: Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part BQ: Lifts, lifting platforms, escalators and moving walks
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-BQ:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Elektro
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for vare- og persontransport i bygninger. Midlertidige oppstilte løfteplattformer for byggeplasser omfattes ikke av denne standarden.
Committee: SN/K 411/AG 6
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper