NS 3420-Z:2019

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part Z: Operation and maintenance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-Z:2017 Alert Withdrawn
Number of pages: 96
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.99
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
Scope: Dette dokumentet gjelder drift, vedlikehold, renhold av idretts- og aktivitetsanlegg samt vedlikehold av veger.Drift og vedlikehold av idrettsanlegg har følgende oppdeling:Sommerdrift og -vedlikehold av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg Vinterdrift og -vedlikehold av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg Drift og vedlikehold av innendørs idretts- og aktivitetsanlegg Renhold av innendørs idretts- og aktivitetsanleggFor idretts- og aktivitetsanlegg beskriver standarden løpende fasilitetstjenester per år, og periodiske arbeider per gang.
Committee: SN/K 435
Adopted: 2019-12-01
ICS: 65.020.99 - Andre standarder om jord- og skogbruk
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt