NS 3420-U:2019

NOK 3 760,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del U: Rørinstallasjoner
English title: Specification texts for building, construction and installations — Part U: Piping systems and installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-U:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 424
Price:

NOK 3 760,00 (excl. VAT)
NOK 4 700,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.70
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
Scope: Dette dokumentet gjelder rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr i og utenfor bygninger. Videre inngår prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Beskrivelsestekster for innendørs arbeider (VVS) og utendørsarbeider er plassert i separate punkter.
Committee: SN/K 430
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.140.70 - Sanitærinstallasjoner
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering