NS 3420-BR:2019

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BR: Gods- og varetransportører
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part BR: Goods conveyors
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-BR:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS 3420 Samling - Komplett
Scope: Dette dokumentet gjelder for varetransportører som rørpost, transportbånd for flyplasser og industri, taubanetransport for industri osv.
Committee: SN/K 411
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper