NS 3420-F:2019

NOK 1 778,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Grunnarbeider - Del 1
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part F: Earthworks - Part 1
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-F:2008 Alert Withdrawn
NS 3420-F:2008/AC:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 228
Price:

NOK 1 778,00 (excl. VAT)
NOK 2 222,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for normale grunnarbeider som uttak av berg og løsmasser over og under jord med de normalt tilhørende arbeider.
Committee: SN/K 415
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering