NS 3420-K:2019

NOK 1 158,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Anleggsgartnerarbeider
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part K: Landscaping works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-K:2011/A1:2018 Alert Withdrawn
NS 3420-K:2011+A1:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 140
Price:

NOK 1 158,00 (excl. VAT)
NOK 1 447,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.40
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder anleggsgartnerarbeider, herunder utendørs vegetasjon, belegg, kanter, renner og ledelinjer av naturstein, tegl, betongstein og betongheller, trapper, murer, forblending og plastring, gjerder og porter samt utstyr for lekeplasser, parker og hager.
Committee: SN/K 420
Adopted: 2019-12-01
ICS: 65.020.40 - Landskapsarkitektur og skogbruk
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter