NS 3420-J:2019

NOK 969,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del J: Dekke- og banearbeider
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part J: Surface and track works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-J:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 84
Price:

NOK 969,00 (excl. VAT)
NOK 1 211,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.20
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for bærelag der bitumen eller sement er benyttet som stabiliseringsmiddel, asfaltdekker, oppmerking av dekker, samt dekker av kunstgress og kunststoff.
Committee: SN/K 419
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
93.080.20 - Veibelegg