NS 3420-L:2019

NOK 1 274,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del L: Betongarbeider
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part L: Concrete works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-L:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 156
Price:

NOK 1 274,00 (excl. VAT)
NOK 1 592,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.15
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
NS ICS 77
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for betong- og betongrelaterte arbeider i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider med unntak av enklere betongarbeider som utføres av andre yrkesgrupper (anleggsgartnere, installatører, rørleggere osv.) som et supplement til deres hovedarbeider. Delen omfatter også sprøytebetongarbeider og betongrehabiliteringsarbeider.
Committee: SN/K 421
Adopted: 2019-12-01
ICS: 77.140.15 - Armeringsstål for betong
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.100.30 - Betong og betongprodukter