NS 3420-Q:2019

NOK 2 179,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider
English title: Specification texts for building, construction and installations — Part Q: Timber works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-Q:2014 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-Q:2019+AC:2022 Check Published
Number of pages: 252
Price:

NOK 2 179,00 (excl. VAT)
NOK 2 723,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 79.040
NS ICS 79.060
NS ICS 79.060.10
NS ICS 79.060.20
NS ICS 79.060.99
NS ICS 79.080
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
NS ICS 79
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder beskrivelsestekster for bærende konstruksjoner av heltre, trebaserte profiler, limtre, tømmer og massivtre (dekker/vegg/tak) samt kledninger. Panel og plater for gulv, vegger og tak. Gulvbord i heltre og parkett. Tilhørende delprodukter som dekkbord og belistning er også med. Dokumentet omfatter også beskrivelsestekster for reparasjon og restaurering av trekonstruksjoner.
Committee: SN/K 426
Adopted: 2019-12-01
Withdrawn: 2022-11-01
ICS: 79.040 - Tre og trelast
79.060.10 - Kryssfiner
79.060.20 - Fiberplater og sponplater
79.060.99 - Andre trebaserte plater
79.080 - Halvfabrikata av tre
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.20 - Trekonstruksjoner