NS 3420-1:2019

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part 1: General conditions
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-1:2014 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - Elektro
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet inneholder overordnede bestemmelser og informasjon for de øvrige delene av NS 3420 i relevant omfang. Delen omfatter følgende: - termer og définisjonér (punkt 3); - omfang og prisgrunnlag (punkt 5, a)); - tekniske bestemmelser (punkt 5, b) til e)); - mengderegler (punkt 5, x)); - spésifikasjon (beskrivelsesveiledning) (punkt 5, y)); - regler for utarbeidelse av poster (tillegg A); - regler for avvik og toleranser (tillegg B); - betegnelse på de enkelte bestanddeler i utfylte poster (tillegg C). Bestemmelsene i NS 3420-1 gjelder for alle postgrunnlag. I spesielle tilfeller kan det være gjort unntak fra NS 3420-1 på et lavere nivå , f.eks. der utførelsen er dekket av en europeisk standard. I slike tilfeller vil reglene på det lavere nivå ét gjelde foran kravene i NS 3420-1.
Committee: SN/K 401
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt