NS 4180:2020

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser
English title: Learning technology — Metadata for learning resources
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-03-01)
Supersedes: NS 4180:2017 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.30
NS ICS 35.240
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet angir en samling egenskaper og typer for å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning. Standarden dekker beskrivelse av generelle og utdanningsspesifikke karakteristikker og tilgjengelighetskarakteristikker ved en læringsressurs. Standarden kan utvides til å inkludere nye behov. Standarden kan brukes sammen med LRMI [3] og relevante deler av ISO/IEC 19788 [1].
Adopted: 2020-03-01
ICS: 03.100.30 - Personalledelse
35.240.90 - Anvendelse av IT applikasjoner i utdanning