NEK 405:2020

NOK 1 695,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elkontroll, eltakst og elektrotermografering
English title: Elkontroll, eltakst og elektrotermografering
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2020 (2020-09-23)
Supersedes: NEK 405:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 138
Price:

NOK 1 695,00 (excl. VAT)
NOK 2 118,75 (with VAT)

Product information: I denne samleutgaven av NEK 405-serien inngår alle delnormer slik de forelå 24.september 2020:
  • NEK 405-1:2020 - Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-2:2020 - Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-3:2020 - Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-4:2020 - Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
  • NEK 405-10:2017 - Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
  • NEK 405-20:2019 – Eltakst - Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Samlet dekker de seks delene i normserien et komplett tilbud om elkontroll og eltakst til eier av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Normserien bidrar til å sikre at det kun er kompetent personell som gjennomfører elkontrollen, etter nærmere bestemte retningslinjer og med et kvalitativt godt resultat.
Scope: NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll og eltakst skal utføres og dokumenteres. Normen stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til normen. De ulike delene i normsamlingen retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405. Virksomheter som kun opererer i ett markedssegment kan alternativ kjøpe en av delnormene.
Adopted: 2020-09-23
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt