SN/TR 6451:2020

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner
English title: Terminology for technical building installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-11-16)
Supersedes: SN/TR 6451:2018 Alert Withdrawn
Superseded by: SN/TR 6451:2022 Check Published
Number of pages: 56
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
NS ICS 01
NS ICS 01.040
Product information: Dette dokumentet er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.
Adopted: 2020-11-16
Withdrawn: 2022-02-24
ICS: 91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt
01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)