NS 3420-G:2003

NOK 818,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del G: Berg
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part G: Rock
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 32 (2003-03-10)
Supersedes: NS 3420-G:1999 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-F:2008 Alert Withdrawn
NS 3420-G:2008 Alert Withdrawn
NS 3420-L:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 84
Price:

NOK 818,00 (excl. VAT)
NOK 1 022,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS ICS 93.060
Committee: SN/K 312
Adopted: 2003-03-10
Withdrawn: 2008-10-15
ICS: 93.060 - Tunnelkonstruksjoner
91.010.30 - Tekniske aspekter
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg