NS 3431:1994

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
English title: General conditions for design and construct contracts
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (1994-09-01)
Supersedes: NS 3431:1992 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 8407:2011 Check Published
NS 8407.E:2011 Check Published
Number of pages: 36
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Scope: Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren). Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. Standarden gjelder tilsvarende i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående byggherren gjelder da for totalentreprenøren, mens bestemmelsene angående totalentreprenøren gjelder for underentreprenøren
Committee: SN/K 168
Adopted: 1994-09-01
Withdrawn: 2011-07-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg