NS 3450:2006

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag
English title: Project documents for buildings and civil engineering works - Editing and contents of contract documents
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 4 (2006-01-10)
Supersedes: NS 3450:1993 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3450:2014 Check Published
Number of pages: 28
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Startpakke for byggmestre
Product information: Denne standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på eller avtale om utførelse av bygg eller anlegg.
Scope: Standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om utførelse av bygg, anlegg, installasjoner, drift og vedlikehold.
Committee: SN/K 303
Adopted: 2006-01-10
Withdrawn: 2014-03-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg
929 - Startpakke for byggmestre