NS 3458:2004

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Komprimering — Krav og utførelse
English title: Compaction — Requirements and execution
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2004-10-11)
Number of pages: 28
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 93.020
NS ICS 93.030
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.01
Scope: Denne standarden fastlegger allmenne krav til komprimering av masser til ulike formål som grøfter, veier, baner, plasser og fyllinger. Standarden forutsetter at det er utført en faglig vurdering av massenes egnethet i prosjekteringen av konstruksjonen. Det skilles mellom tre klasser for komprimering: lett, normal og spesiell. For lett og normal komprimering angir standarden krav til maksimal lagtykkelse før komprimering og krav til antall passeringer med et bestemt komprimeringsutstyr. For spesiell komprimering er det ikke stilt direkte krav i denne standarden. Komprimering av bitumenstabiliserte eller sementstabiliserte masser samt masser med høyt organisk innhold omfattes ikke av standarden. Dypkomprimering inngår ikke.
Committee: SN/K 311/AG 1
Adopted: 2004-10-11
ICS: 93.080.01 - Veianlegg generelt
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer