NS 3475:2004

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Prosjektering av murkonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler
English title: Masonry structures - Design rules
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2004-05-10)
Supersedes: NS 3475:1981 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1996-1-1:2005+NA:2010 Alert Withdrawn
NS-EN 1996-1-2:2005+NA:2010 Check Published
NS-EN 1996-2:2006+NA:2010 Check Published
NS-EN 1996-3:2006+NA:2010 Check Published
Number of pages: 108
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
Scope: Standarden fastlegger regler for prosjektering av lastbærende konstruksjoner i uarmert og armert murverk. Den tar i første rekke sikte på konstruksjoner i sikkerhetsklasse 2 og 3. Murkonstruksjoner i sikkerhetsklasse 1 behøver normalt ikke beregnes. Standarden er basert på grensetilstandsmetoden med partialkoeffisienter, som beskrevet i NS 3490. Standarden forutsetter at materialer, utførelse og kontroll tilfredsstiller kravene i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Hvis det brukes andre materialer eller andre utførelser enn det som er angitt i NS 3420, kan standardens regler ikke brukes uten videre. For uarmert blokkmurverk uten mørtel i ståfugene kan standarden brukes dersom murverket ikke er utsatt for bøyning fra vertikallast. Standarden omfatter ikke murverk i pålitelighetsklasse 4. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske innsikt og praktiske erfaring.
Committee: SN/K 078
Adopted: 2004-05-10
Withdrawn: 2010-04-01
ICS: 91.080.40 - Betongkonstruksjoner