NS 3576-4:2005

NOK 262,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Armeringsstål - Mål og egenskaper - Del 4: Sveiste armeringsnett
English title: Steel for the reinforcement of concrete - Dimensions and properties - Part 4: Welded fabric
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2005-10-01)
Supersedes: NS 3575:1990 Alert Withdrawn
NS 3576-4:1997 Alert Withdrawn
Number of pages: 12
Price:

NOK 262,00 (excl. VAT)
NOK 327,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.15
NS ICS 77
Scope: Standarden fastlegger tekniske krav til sveiste armeringsnett fremstilt av stål og beregnet brukt til armering i betongkonstruksjoner. Standarden gjelder for nett av kamstenger etter NS 3576-1, -2 eller -3. Krav til produsentens produksjonskontroll, innledende typeprøving og fortløpende tilsyn er gitt i punkt 8 og NS-EN 10080. MERKNAD Produkter som leveres etter denne standard tilfredsstiller Byggevaredirektivet og kan CE merkes.
Committee: SN/K 089
Adopted: 2005-10-01
ICS: 77.140.15 - Armeringsstål for betong