NS 8141:2001

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Vibrasjoner og støt — Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk
English title: Vibration and shock — Measurement of vibration velocity and calculation of guideline limit values in order to avoid damage on construction
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2001-04-03)
Supersedes: NS 8141:1993 Alert Withdrawn
NS 8141-1:2012 Alert Withdrawn
NS 8141-1:2012/A1:2013 Alert Withdrawn
NS 8141-1:2012+A1:2013 Alert Withdrawn
NS 8141-1:2012+A1:2013/A2:2014 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 8141-1:2022 Check Published
NS 8141-2:2013 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

Denne utgaven av NS 8141 er gjeldende standard siden NS 8141-1 ble trukket tilbake med virkning fra 1. oktober 2016.

Du kan lese mer om revisjonen av NS 8141-1 og hvilke standarder som nå er gyldige her:Gyldige standarder i NS 8141-serien

Scope: Standarden fastsetter en metode for å bestemme veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk på grunn av grunnarbeider slik som sprengning, peling, spunting, graving, komprimering, anleggstrafikk, o.l., og hvordan vibrasjonene kan måles. Grenseverdiene gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament. Grenseverdiene er definert ved størrelser angitt i punkt 3 og er fastsatt med sikte på å unngå skader på byggverk. Grenseverdiene gjelder ikke menneskelige reaksjoner på vibrasjoner, og heller ikke skader som kan oppstå på inventar og utstyr i byggverket. Standarden omfatter kun risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i grunnen på grunn av vibrasjonsinduserende virksomhet. Standarden gjelder heller ikke naturgitte vibrasjoner, slike som jordskjelv, bølgeslag o.l
Committee: SN/K 002
Adopted: 2001-04-03
Withdrawn: 2022-11-04
ICS: 91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv