NS-EN 10025-1:2004

NOK 955,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser
English title: Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (2005-01-10)
Supersedes: NS-EN 10113-1:1993 Alert Withdrawn
NS-EN 10113-2:1993 Alert Withdrawn
NS-EN 10113-3:1993 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 955,00 (excl. VAT)
NOK 1 193,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.10
NS ICS 77
Scope: 1.1 Denne standarden angir krav for flate og lange produkter (se punkt 3) av varmvalsede konstruksjonsstål, unntatt hulprofiler og rør for konstruksjonsstål. Del 1 av denne standarden angir generelle leveringsbetingelser. De spesielle kravene for konstruksjonsstål er gitt i de følgende delene av denne standarden: Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerte konstruksjonsstål Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for normaliserte/normaliserende valsete sveisbare finkornstål Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for termomekanisk valsete sveisbare finkornstål Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for konstruksjonsstål med forbedrede egenskaper mot atmosfærisk korrosjon Del 6: Tekniske leveringsbetingelser for høyfaste flate produkter av konstruksjonsstål i seigherdet tilstand Stål etter denne standarden er for bruk i sveisede, boltede og naglede konstruksjoner. 1.2 Denne standarden gjelder ikke for belagte produkter eller for produkter til konstruksjonsformål i henhold til forslag og standarder gitt i litteraturlisten bakerst i denne standarden.
Adopted: 2005-01-10
ICS: 77.140.50 - Flate stålprodukter og halvfabrikata
77.140.10 - Varmebehandlet stål