NS-EN 10204:2004

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Metalliske materialer - Typer av inspeksjonsdokumenter
English title: Metallic products - Types of inspection documents
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 2 (2005-01-10)
Supersedes: NS-EN 10204:1991 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.01
NS ICS 77
NS ICS 77.150
NS ICS 77.150.01
Engineering og materialvalg: Norsk Standard
Scope: 1.1 Standarden definerer forskjellige typer kontrolldokumenter for produkter av metalliske materialer, for eksempel plater, tynnplater, stenger, smijern, støpestål, uansett hvilken produksjonsmetode som er benyttet. Kontrolldokumentene leveres kjøper i henhold til bestemmelsene i bestillingen. 1.2 Dette dokument kan også gjelde for ikke-metalliske produkter. 1.3 Dette dokument brukes i forbindelse med produktspesifikasjonene som spesifiserer produktenes tekniske leveringsbetingelser. MERKNAD 1 Listen av informasjon som kan være inkludert i kontrolldokumentene er å finne i passende dokumenter, f. eks. NS-EN 10168 for stål. MERKNAD 2 Tillegg A gir et sammendrag av forskjellige kontrolldokumenter.
Adopted: 2005-01-10
ICS: 01.110 - Teknisk produktdokumentasjon
77.150.01 - Produkter av ikkejernmetaller generelt
77.140.01 - Jern- og stålprodukter generelt