NS-EN 12831:2003

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Varmesystemer i bygninger - Metode for beregning av dimensjonerende effektbehov
English title: Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2003-05-09)
Superseded by: NS-EN 12831-1:2017 Check Published
Number of pages: 80
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.140
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir metoder for beregning av dimensjonerende varmetap og dimensjonerende effektbehov for grunnleggende tilfeller under dimensjoneringsvilkårene. Grunnleggende tilfeller omfatter alle bygninger: - med en begrenset romhøyde (høyst 5 m); - som forutsettes å bli oppvarmet til vilkårene for stasjonær tilstand under dimensjoneringsvilkårene. Eksempler på slike bygninger er: boligbygg, kontor- og administrasjonsbygg, skoler, biblioteker, sykehus, fritidsbygg, fengsler, bygg som brukes i cateringbransjen, varehus og andre bygninger som brukes til forretningsformål, industribygg. Tilleggene inneholder også opplysninger om håndtering av følgende særlige tilfeller: - bygninger med høy himling eller stort bygningsskall; - bygninger med stor differanse mellom lufttemperaturen og midlere strålingstemperatur.
Committee: SN/K 033
Adopted: 2003-05-09
Withdrawn: 2017-10-01
ICS: 91.140.10 - Sentralvarmeanlegg
91.120.10 - Varmeisolering