NS-EN 12889:2000

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Grøfteløs legging og prøving av avløpsledninger
English title: Trenchless construction and testing of drains and sewers
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2000-01 (2005-09-15)
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 93.030
NS ICS 93
Scope:

Denne europeiske standarden gjelder for grøfteløs legging og prøving av nye avløpsledninger i grunnen, som normalt virker ved selvfallsledninger, og som er utformet ved bruk av prefabrikkerte rør og deres skjøter. Denne standarden og prEN 805:1999, etter hva som er aktuelt, omhandler også grøfteløs legging og prøving av avløpsledninger under trykk. Denne standarden gjelder også grøfteløse utskiftingsteknikker. Teknikker for renovering av eksisterende avløpsledninger omfattes ikke av denne standarden. Metoder for grøfteløs legging omfatter – betjente og ubetjente teknikker; – styrbare og ikke-styrbare teknikker. MERKNAD 1 Bryting og tunnelgraving (f.eks. plassbygd legging eller bruk av prefabrikkerte segmenter) omfattes ikke av denne europeiske standarden selv om enkelte deler kan være aktuelle for disse metodene. Tilleggskrav gjelder for metoder for bryting og tunnelgraving i forbindelse med legging av avløpsledninger. I tillegg bør det tas hensyn til andre lokale eller nasjonale regler, f.eks. med hensyn til helse og sikkerhet, veioverbygning, avvik med hensyn til linje og nivå og krav til tetthetsprøving. MERKNAD 2 Krav som gjelder for tilhørende installasjonsarbeid i forbindelse med rørledningen, unntatt grøfteløs legging, f.eks. nedstigningskummer og inspeksjonskummer, er angitt i NS-EN 1610 Konstruksjon og prøving av avløpsledninger.

Committee: SN/K 085
Adopted: 2005-09-15
Withdrawn: 2022-11-28
ICS: 93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer