NS-EN 1302:1999

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Kjemikalier til bruk for behandling av drikkevann - Aluminiumbaserte koagulanter - Analytiske metoder - Renhetsklassifisering (innbefattet rettelsesblad AC:2002)
English title: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium-based coagulants - Analytical methods (Corrigendum AC:2002 incorporated)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (1999-09-10)
Number of pages: 56
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 71.100.80
NS ICS 71
NS ICS 71.100
Committee: SN/K 098
Adopted: 1999-09-10
ICS: 71.100.80 - Kjemikalier til bruk ved rensing av vann