NS-EN 13040:1999

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Tillaging av prøver for kjemiske og fysiske prøvinger, bestemmelse av tørrstoffinnhold, vanninnhold og densitet målt i laboratorium
English title: Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2000-05-09)
Superseded by: NS-EN 13040:2007 Check Published
Number of pages: 16
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 65.080
Scope: Denne europeiske standarden spesifiserer en rutinemetode for tillaging av en prøve av et jordforbedringsmiddel eller et dyrkingsmedium før kjemisk analyse og fysisk utprøving. De prosedyrene som er beskrevet her, anvendes kun på prøver som er levert til laboratoriet i den formen de til slutt skal benyttes i - til det bruk de er tiltenkt. MERKNAD 1 Metoden kan ikke anvendes på kalkmaterialer eller kloakkslam, og passer ikke for materialer som steinull og skumplater. MERKNAD 2 Bestemmelsen av densitet målt i laboratorium er gitt i tillegg A. MERKNAD 3 Resultatene av en ringtest for bestemmelse av fuktinnhold er gitt i tillegg B. MERKNAD 4 Resultatene av en ringtest for bestemmelse av densitet målt i laboratorium er oppgitt i tillegg B. MERKNAD 5 De kravene som er nedfelt i denne standarden, kan være forskjellige fra nasjonale krav og nasjonal lovgivning som angår de aktuelle produktene.
Adopted: 2000-05-09
Withdrawn: 2008-02-01
ICS: 65.080 - Gjødningsmidler