NS-EN 1340:2003

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Betongkantstein - Krav og prøvingsmetoder - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
English title: Concrete kerb units - Requirements and test methods - (Corrigendum AC:2006 incorporated)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2003-06-10)
Number of pages: 68
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.20
Scope: Denne europeiske standarden spesifiserer materialer, egenskaper, krav og prøvingsmetoder for uarmert, prefabrikkert betongkantstein, rennestein og tilpasningsdeler til bruk for belagte trafikkområder samt som takbelegg. Betongkantstein brukes for ett eller flere av følgende formål: Som et skille/separering, fysisk eller visuell markering, vannavledning eller avgrensing av belagte områder eller andre overflater. Dersom piggdekk benyttes regelmessig, kan det være nødvendig med tilleggskrav. Denne standarden angir forutsetninger for produktmerking og vurdering av produktets samsvar med denne europeiske standarden. Bortsett fra toleranser inneholder denne standarden ikke krav for tverrseksjoner, former eller dimensjoner. Denne standarden omfatter ikke taktile egenskaper eller synlighet av betongkantstein.
Committee: SN/K 224
Adopted: 2003-06-10
ICS: 93.080.20 - Veibelegg