NS-EN 13501-1:2002

NOK 955,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning
English title: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (2002-08-12)
Superseded by: NS-EN 13501-1:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 955,00 (excl. VAT)
NOK 1 193,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 13
Scope: Denne europeiske standarden gir prosedyren for klassifiseringav materialers egenskaper ved brannpåvirkning i byggeprodukter, medregnet produkter innarbeidet ibygningsdeler. Produkter vurderes i forhold til deres sluttbruk. Dette dokumentet gjelder for to kategorier, som behandles separat i denne europeiske standarden: – byggeprodukter, unntatt gulvbelegg; – gulvbelegg. MERKNAD Behandlingen av noen produktgrupperer fremdeles under gjennomgåelse og kan nødvendiggjøre endringer i denne standarden (se kommisjonsvedtak2000/147/EF).
Committee: SN/K 015
Adopted: 2002-08-12
Withdrawn: 2007-06-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler