NS-EN 14336:2004

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Varmesystemer i bygninger - Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer
English title: Heating systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2005-01-10)
Number of pages: 44
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
Referansestandarder TEK - Komplett
Committee: SN/K 033
Adopted: 2005-01-10
ICS: 900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.140.10 - Sentralvarmeanlegg