NS-EN 1508:1998

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter for vannlagring
English title: Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (1999-11-10)
Number of pages: 28
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.20
NS ICS 13
Scope: Denne standarden fastsetter og gir veiledning om - generelle krav til lagring av vann utenfor bygninger der det er et vannforbruk, medregnet basseng med drikkevann og basseng med vann som ikke er drikkevann, ved inntaksanlegg eller innenfor renseanlegg, unntatt basseng som er en del av renseprosessen, - planlegging, - generelle krav til produktstandarder, - krav til kontroller, prøving og overtakelse, - driftskrav, - krav til utbedringer og reparasjoner. Kravene i denne standarden gjelder ved - planlegging og konstruksjon av nye basseng, - utvidelse og endring av eksisterende basseng, - større utbedringer av eksisterende basseng. MERKNAD 1 Det er ikke nødvendig å endre eksisterende basseng slik at de er i samsvar med denne standarden, såframt de ikke har en markant skadelig innvirkning på vannkvaliteten. MERKNAD 2 Denne standarden gjelder ikke for basseng som er dannet ved bygging av demninger, eller bruk av innsjøer til vannlagring.
Committee: SN/K 098
Adopted: 1999-11-10
ICS: 13.060.20 - Drikkevann