NS-EN 1610:1997

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Utførelse og prøving av avløpsledninger
English title: Construction and testing of drains and sewers
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (1998-06-10)
Supersedes: NS 3551:1986 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1610:2015 Check Published
Number of pages: 44
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 93.030
NS ICS 93
Scope: Denne europeiske standarden gjelder for utførelse og prøving av avløpsledninger som normalt er gravd ned i grunnen, og som normalt fungerer ved selvfall. Utførelse av rørledninger som fungerer under trykk, omfattes av denne standarden og av prEN 805, der det er aktuelt. Denne europeiske standarden gjelder for avløpsledninger som ligger i grøfter eller fyllinger eller over bakken. Utførelse uten grøfter vil omfattes av prEN 12889. I tillegg bør det tas hensyn til andre lokale eller nasjonale forskrifter om f.eks. helse og sikkerhet, gjenoppretting av veioverbygning og krav til tetthetsprøving osv.
Adopted: 1998-06-10
Withdrawn: 2015-12-01
ICS: 93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer