NS-EN 523:2003

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Kabelkanaler av stål for spennarmering - Terminologi, krav, kvalitetskontroll
English title: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2 (2003-10-10)
Supersedes: NS-EN 523:1997 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.99
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS ICS 77
Committee: SN/K 007
Adopted: 2003-10-10
ICS: 77.140.75 - Stålrørledninger og stålrør til spesielle formål
91.080.40 - Betongkonstruksjoner
01.040.77 - Metallurgi (Ordlister)
77.140.99 - Andre produkter av jern og stål